LICH THI-KHAI GIẢNG

 KẾ HOẠCH DỰ KIẾN TỔ CHỨC THI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ QUỐC GIA

Dự kiến kế hoạch tổ chức thi:

 NĂM 2018:

Khóa thi Thời gian đăng ký Ngày thi Thời gian phát chứng chỉ
83 15-01-2018 đến 26-01-2018 04-02-2018 Xem kết quả thi 10-04-2018  đến 20-04-2018
84  26-03-2018 đến 06-04-2018 15-04-2018 Xem kết quả thi 15-05-2018 đến 25-05-2018
85 21-05-2018 đến 01-06-2018 10-06-2018 Xem kết quả thi 06-08-2018 đến 17-08-2018
86 09-07-2018 đến 03-08-2018 12-08-2018 Xem kết quả thi 11-09-2018 đến 21-09-2018
87 24-09-2018 đến 05-10-2018 14-10-2018 10-12-2018 đến 21-12-2018
88 26-11-2018 đến 07-12-2018 16-12-2018 11-02–2019 đến 22-02-2019

 Lưu ý:

– Kết quả thi được công bố trên website của Trường Kỹ Thuật Đất Việt sau ngày thi 3 ngày.

– Kế hoạch có thể thay đổi theo tình hình thực tế của Trung tâm.

2. Hồ sơ đăng ký kiểm tra:

–  Điền vào Đơn đăng ký thi được phát miễn phí tại Văn phòng Trường Kỹ Thuật Đất Việt (Mẫu Đơn đăng ký)

–  Nộp 02 ảnh 4 x 6cm theo chuẩn quốc tế (ảnh chụp không quá 6 tháng).

–  Nộp 01 bản photo một trong các loại giấy tờ sau: chứng minh nhân dân, thẻ sinh viên, thẻ cán bộ, giấy khai sinh, giấy tờ tùy thân có dán ảnh khác

3. Lệ phí thi:

–  Thí sinh Trung tâm Ngoại ngữ Trường ĐHCT: Giảm từ 33% lệ phí thi (đính kèm hóa đơn thu học phí theo thông báo theo từng đợt thi)

 Thí sinh Trình độ đăng ký thi
A B C
Trung tâm 150.000 170.000 200.000
Tự do 450.000 470.000 500.000

4. Địa điểm và thời gian đăng ký:

Văn phòng Trường Kỹ Thuật Đất Việt

–    Sáng: từ 7:30 đến 10:30

–    Chiều: từ 13:30 đến 16:30

5. Lưu ý:

–  Sau khi thí sinh đăng ký dự kiểm tra, Trường Kỹ Thuật Đất Việt không giải quyết chuyển ngày kiểm tra hoặc hoàn trả lệ phí dự kiểm tra cho thí sinh.

–   Khi đăng ký dự kiểm tra, Trường Kỹ Thuật Đất Việt đề nghị thí sinh:

+ Đọc kỹ các thông tin trong phiếu báo dự thi và điều chỉnh sai sót (nếu có).

+ Nắm rõ qui chế về việc kiểm tra và cấp Chứng chỉ Ngoại ngữ hiện hành của Trường Kỹ Thuật Đất Việt (Quy chế tổ chức thi – Quy chế tổ chức thi bổ sung)

– Sinh viên được miễn các học phần Anh văn căn bản nếu có Chứng chỉ Ngoại ngữ do Trường Kỹ Thuật Đất Việt cấp (Đính kèm Quy định)

* Quyết định về việc thay đổi định dạng Đề thi Chứng chỉ Ngoại ngữ Quốc gia A, B, C của Trường Kỹ Thuật Đất Việt (Chi tiết)

error: Content is protected !!