HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 44 HIỆU QUẢ TẠI ĐƠN VỊ NÀO 

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 44 HIỆU QUẢ TẠI ĐƠN VỊ NÀO 

***** Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là gì?

An toàn, vệ sinh lao động liên quan đến an toàn, sức khỏe và phúc lợi của người tham gia vào công việc hoặc làm việc. An toàn, vệ sinh lao động bao gồm 2 khái niệm chính:

• An toàn lao động là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm nhằm bảo đảm không xảy ra thương tật, tử vong đối với con người trong quá trình lao động. An toàn lao động không tốt sẽ gây tai nạn lao động.

• Vệ sinh lao động là giải pháp phòng, chống tác động của yếu tố có hại gây bệnh tật, làm suy giảm sức khỏe cho con người trong quá trình lao động. Vệ sinh lao động không tốt sẽ gây ra bệnh nghề nghiệp.

⇒ Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là một trong những phương thức giúp nâng cao hiểu biết cho người lao động, người sử dụng lao động về đảm bảo an toàn, vệ sinh trong lao động, từ đó có thể giảm thiểu các rủi ro, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho doanh nghiệp, cơ sở.

***** Mục đích của huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Kết thúc khóa huấn luyện an toàn lao động theo Nghị Định 44, học viên có khả năng:

• Bảo đảm an toàn thân thể của người lao động, không để xảy ra tai nạn lao động.

• Bảo đảm người lao động khỏe mạnh, không bị mắc bệnh do tác động nghề nghiệp.

• Bồi dưỡng hồi phục kịp thời và duy trì sức khỏe, khả năng lao động.

*****Ý nghĩa của huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

• Về mặt chính trị: Xã hội coi con người là vừa là động lực, vừa là mục tiêu của sự phát triển, con người là vốn quý nhất của xã hội phải luôn luôn được bảo vệ và phát triển.

• Về mặt xã hội: Người lao động là tế bào của gia đình, tế bào của xã hội. An toàn, vệ sinh động là chăm lo đến đời sống, hạnh phúc của người lao động là góp phần vào công cuộc xây dựng xã hội,

• Về mặt kinh tế: Thực hiện tốt an toàn, vệ sinh lao động sẽ mang lại lợi ích kinh tế rõ rệt, sản xuất có năng suất cao, hiệu quả, giảm chi phí do chữa bệnh, chi phí thiệt hại do tai nạn lao động…

⇒ Như vậy thực hiện tốt công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động sẽ tạo kiện đảm bảo cho sản xuất phát triển bền vững và đem lại hiệu quả kinh tế cao.

 

***** Đối tượng, địa điểm

a. Đối tượng
– Nhóm 1:  Người làm công tác quản lý
– Nhóm 2: Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động
– Nhóm 3: Người lao động làm công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
– Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm  1, 2, 3 và 5, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc đề làm việc cho người sử dụng lao động
– Nhóm 5: Người làm công tác y tế
– Nhóm 6: Người lao động trực tiếp, am hiểu chuyên môn về kỹ thuật, an toàn, vệ sinh lao động.
b. Địa điểm
– Đào tạo tại các Trung tâm, trường học liên kết với Trường Kỹ Thuật  Đất Việt.
– –  Lịch thi và thời gian mở lớp: XEM TẠI ĐÂY
*** Hình thức dăng kí và thời gian học
a. Hình thức đăng ký khóa học:
– Trường Kỹ Thuật Đất Việt tiếp nhận hồ sơ các ngày trong tuần theo khung giờ hành chính (8h – 16h30, kể cả ngày thứ 7 và Chủ nhật).
– Hình thức đăng ký:
Hồ sơ bao gồm:
 • 01 CMND photo
 • 02 hình thẻ 3 x 4
 • Các bằng cấp liên quan (nếu có): Bằng tốt nghiệp THCS, THPT, Trung cấp, …
– – Địa điểm đăng kí và nhận hồ sơ:
 • Cơ sở 1: 409/5 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp
 • Cơ sở 2: 28 An Lộc, Phường Thạnh Lộc, quận 12
b. thời gian học : Bố trí sắp xếp vào đơn vị kí kết hợp đồng
zalo: 0918.42.88.44
*****Nội dung chương trình huấn luyện an toàn lao động theo Nghị Định 44:
Khung chương trình huấn luyện an toàn lao động theo Nghị Định 44 như sau:

Nhóm 1:

 • Chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
 • Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động
 • Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất, và các biện pháp phòng ngừa
 • Kiểm tra sát hạch, kết thúc khóa huấn luyện

Nhóm 2:

 • Huấn luyện kiến thức chung về an toàn, vệ sinh lao động
 • Nghiệp vụ tổ chức công tác an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở
 • Tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phổ biến phát sinh các nguy hại, có hại, quy trình làm việc an toàn
 • Huấn luyện theo từng đặc thù riêng của từng ngành nghề quy định
 • Kiểm tra sát hạch, kết thúc khóa huấn luyện

Nhóm 3

 • Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động
 • Tổng quan về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh
 • lao động
 • Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
 • Kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
 • Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động.

Nhóm 4

 • Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động
 • Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động
 • Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc
 • Phương pháp cải thiện điều kiện lao động;
 • Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên
 • Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh
 • Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động
 • Sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.
 • Quy trình làm việc và yêu cầu cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Nhóm 5

 • Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
 • Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở;
 • Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động;
 • Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động;
 • Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;
 • Yếu tố có hại tại nơi làm việc
 • Tổ chức quan trắc môi trường lao động để đánh giá yếu tố có hại;
 • Lập hồ sơ vệ sinh lao động tại nơi làm việc
 • Các bệnh nghề nghiệp thường gặp và biện pháp phòng chống
 • Tổ chức và kỹ năng sơ cứu, cấp cứu; phòng chống dịch bệnh tại nơi làm việc
 • An toàn thực phẩm; quy trình lấy và lưu mẫu thực phẩm;
 • Tổ chức thực hiện bồi dưỡng hiện vật và dinh dưỡng cho người lao động
 • Phòng chống bệnh không lây nhiễm tại nơi làm việc; kiến thức, kỹ năng, phương pháp xây dựng kế hoạch, phương án, trang bị phương tiện và điều kiện cần thiết để thực hiện công tác vệ sinh lao động;
 • Phương pháp truyền thông giáo dục về vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp
 • Lập và quản lý hồ sơ sức khỏe người lao động, hồ sơ sức khỏe của người bị bệnh nghề nghiệp. Công tác phối hợp với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động để thực hiện nhiệm vụ liên quan theo quy định tại Điều 72 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Nhóm 6

 • Người lao động tham gia mạng lưới an toàn, vệ sinh viên ngoài nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.
*****Học phí
– Học phí: Tùy số lượng học viên và vào hợp đồng kí kết
*****Chứng chỉ
– Sau khi tốt nghiệp khóa học huấn luyện an toàn lao động theo Nghị Định 44, học viên sẽ được nhận được thẻ an toàn đối với nhóm 3, sổ an toàn đối với nhóm 4, chứng nhận an toàn đối với nhóm 1,2,5,6  do Trường Kỹ Thuật Đất Việt và các đơn vị liên kết cấp.
– Thẻ, Chứng nhận, sổ có giá trị trên toàn quốc và có thời hạn 2 năm
***** Hậu khóa học
– Sau khi tốt nghiệp khóa học huấn luyện an toàn lao động theo Nghị Định 44,  nếu có bất kỳ thắc mắc đều có thể gọi về Trường Kỹ Thuật  Đất Việt để được nhận sự giải đáp, hướng dẫn cụ thể từ đội ngũ nhân viên, giảng viên dày dặn kinh nghiệm, chuyên môn cao.

TRƯỜNG KỸ THUẬT ĐẤT VIỆT (HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐẤT VIỆT)

Tel: (028) 22.42.88.44 – Phản ánh dịch vụ: 19009245

Tư Vấn Trực Tiếp: 0918.42.88.44  (Ms Tú)

Website: http://kythuatdatviet.ttdv.vn/  – Email: kythuatdatviet.net@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/truongkythuatdatviet/

Đăng ký nhập học: https://goo.gl/forms/V6qFG1Oyw4Zv1Z2w2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!